Bemutatkoznak a résztvevők

Budapesti Vándor Kórus (fesztivál)

1936-ban alapított vegyes kar Magyarország egyik legrégebbi amatőr kórusa. Alapítója és első karnagya Vándor Sándor, a mártírhalált halt zeneszerző. 1949 és 1999 között a kórus vezetője Révész László, Liszt Ferenc-díjjal kitüntetett érdemes művész. Vezetésével a kórus nemzetközi elismerésre tett szert, amely az azóta a kórus élén álló Németh Zsuzsanna irányításával tovább mélyült. A kórus 2014-ben elnyerte a KÓTA legmagasabb, „Hangversenykórus” minősítését.

Alsó-erdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium Alsós Kórusa (fesztivál)

A VII. kerületi általános iskola és gimnázium kiemelkedő eredményeket ér el a művészeti nevelés terén. A névadó Bárdos Lajoshoz emlékéhez méltóan kimagasló zenei képzéssel és gazdag kórusélettel segítik elő tanulóik művészeti adottságainak kibontakoztatását. A Budapesti Vándor-Révész Fesztiválon a legkisebbek kórusa vesz részt Kyncl Rita vezetésével.

Wesley Schola (fesztivál)

A Wesley Schola – Iványi-Papp Monika kezdeményezésére – 2002-ben szerveződött a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fiatal tagjaiból, eredetileg azzal a céllal, hogy saját – a metodista hitelveket valló, protestáns – istentiszteleteiken működjön közre. Az amatőr kamarakórus magját kezdetekben egy család képezte, amely később más felekezetekből is jövő, énekelni szerető fiatalokkal 12–16 főre növekedett. 2013-ban a Mária Rádió által meghirdetett kórusversenyen az együttes arany diplomát és harmadik helyezést kapott. Az énekkar karnagya és művészeti vezetője Németh Zsuzsanna.

Aula Kamarakórus (fesztivál)

A kamarakórus gyökerei a Műegyetemi Kórushoz és a Budai Nagy Antal Gimnázium Kórusához nyúlnak vissza, jelenleg 12 főt számlál, összetételét tekintve vegyes kar. A kórus szívéhez saját bevallásuk szerint a magyar népdalfeldolgozások állnak legközelebb, de minden műfajban szívesen kipróbálják magukat, s a sikerek sem maradtak el, több hazai és nemzetközi versenyen és fesztiválon értek el kiemelkedő eredményeket. 2013-ban 15 éves fennállását ünnepelte a kórus, amelynek karnagya Lozsányi Soma.

Inferno Minor Kórus (fesztivál)

Fél éve alakult meg a budapesti Bolyai Önképző Műhely hallgatóiból, az első próbákat 2013 októberében tartották. A kórus repertoárja a tagság ízlését tükrözve igen vegyes – egyházzenei és világi klasszikusokat ugyanolyan lelkesen énekelnek, mint népdalfeldolgozásokat, gospeleket és könnyed hangvételű műveket magyar és külföldi szerzőktől egyaránt. A fő cél mindig a jó hangulat és a zene élvezete – tét nélkül, szabadon. Karnagy Kovács Balázs.

Óbudai Egyetem Vegyeskara (fesztivál)

 Az Óbudai Egyetem Vegyes Kara 2009-ben dr. Rudas Imre rektor úr kezdeményezésére, az akkori Budapesti Műszaki Főiskola kórusaként alakult meg. Első karnagya a 2001-ben az ELTE-TFK ének-zene, karvezetés szakán végzett Phersy Krisztina volt. A vegyes kar az egyetem hallgatóiból, oktatóiból és egyetemi dolgozóiból áll, a kórus létszáma körülbelül 20 fő. Repertoárjában szerepelnek klasszikus művek, spirituálék és könnyűzenei hangvételű darabok is. Karnagy: Baranyai Anna.

Žemaičiai (Litvánia) (fesztivál)

A 35 fős vegyes kar 35 éve alakult, jelenlegi karnagyuk 2002 óta vezeti a kórust. A zenén kívül nagy hangsúlyt fektetnek a kulturális és humanitárius kapcsolatokra és a kreatív, nem mindennapi megoldásokra. A Baltikum kóruséletének aktív résztvevői, részt vettek fesztiválokon Lettországban, Svédországban, Norvégiában, Litvániában, Észtországban, Izlandon és Finnországban is, de megállták a helyüket a veronai és a hallgrimskirkei székesegyházakban rendezett hangversenyeken is. A kórus vezető karnagya Gintaras Vaitkaitis.

MediCantare Leánykar (fesztivál és verseny, alap kategória)

A MediCantare Leánykar 2011 tavaszán alakult a SOTE Egészségtudományi karán. Tagsága főként gyógytornász és dietetikus hallgatókból áll, de a közösség nyitottságának és barátságos légkörének köszönhetően igen sokszínűvé vált, akad közöttük nővér, könyvtáros, pszichológus hallgató, mérnők, gyógyszerész, közgazdász és több gimnazista is. Sikeres koncerteket adnak a legszélesebb közönségnek, a legkülönlegesebb helyszíneken. Az együttes repertoárját főként 20. századi és kortárs zeneszerzők művei alkotják. Az együttes karnagya Tőri Csaba.

Argenteus Vegyeskar (fesztivál és verseny, szakmai kategória)

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Agenteus Vegyes Kara 1963-ban alakult, dr. Kovács Gábor, főiskolai docens 1998 óta vezeti az együttest. A kórus tagjai elsősorban az ének-zene tanszék hallgatói, de az egyetem más karain tanulók számára is nyitva áll. Sikeres vendégszereplések, aranydiplomák kísérik fellépéseit Európa-szerte, 2013-ban a Budapesti Nemzetközi Kórusverseny kategóriagyőztesei voltak. A kórus több mint tíz kortárs magyar kórusmű ősbemutatóját énekelte.

Bárdos Lajos Vegyeskar (fesztivál és verseny, alap kategória)

1959-ben Ugrin Gábor vezetésével kezdte működését Tatabányai Bányász Vegyes Kar néven, majd 1994-ben, akkori karnagyuk kezdeményezésére Bárdos Lajos nevét vették fel. Világi kórusokhoz viszonyítva nagy egyházi repertoárral büszkélkedhetnek, és gyakran énekelnek templomi környezetben. Szívesen adnak elő igényes népdalfeldolgozásokat, és bányászdalokkal őrizik Tatabánya bányászhagyományait. A kor elvárásaihoz igazodva könnyedebb hangvételű darabokat, spirituálékat, és könnyűzenei feldolgozásokat is örömmel énekelnek. 2013-ban Gála Kórus minősítést értek el. Karnagy Szeimann Zsuzsanna.

Saldava (Lettország) (fesztivál és verseny, alap kategória)

A Salda városában 1972-ben alapított vegyes kar részt vesz Lettország minden dal- és táncfesztiválján, a hazájában elért sikereket nemzetközi versenyeken koronázta meg Spanyolországban, Litvániában, Svédországban, Dániában, Észtországban és Oroszországban. Legutóbb Pozsonyban nyertek aranydiplomát a 2012-es Folk Fesztiválon. Az együttes vezetője Itana Lipšāne.

SSE Riga (Lettország) (fesztivál és verseny, alap kategória)

A rigai Stockholm Gazdasági Iskola Vegyes Kara, egyidős anyaintézményével. A kórustagok a Baltikum három országból jöttek össze, így méltóképp vihetik tovább a nagyhírű vidék kulturális örökségét. Repertoárjuk középkori, reneszánsz, egyházi, jazz- és populárisabb dallamokból áll, emellett szívesen bemutatják Afrika, Ausztrália és Amerika világzenei stílusú kórusműveit is. Turnéztak már Olaszországban, Ukrajnában, Ausztriában és Svédországban is. Több CD-t is kiadtak. Karnagy: Elīna Karaseva és Lauris Goss.

Sarlós Boldogasszony Kórus (verseny, alap kategória)

Az 1976-ban még a BKV és a Szabó Pál Művelődési Ház Ifjúsági Vegyes Kara által alapított kórus 2004-ben vette fel az új nevét, kifejezvén elköteleződésüket az egyházi zene iránt. A kórus működését legjobban fémjelzik a karácsonyi koncertek, az énekes nagymisék és egyéb liturgikus szolgálatok, a Musica Sacra Civitatis, fellépések a Nyitott Templomok Éjszakája műsoraiban, a jótékonysági és a búcsúnapi ünnepi koncertek. 2013-ban a Mária Rádió által meghirdetett kórusversenyen két kategóriában nyertek ezüst diplomát, és népének kategóriában különdíjat. Karnagy Török Andrea.

Nagymarosi Férfikar (verseny, alap kategória)

Az egyik legrégebbi férfikar, 1904-ben alapították. Számos alkalommal vett részt országos dalos találkozókon, ahol ezüst- és aranydiplomát szerzett. Legutóbb2009-ben szerzett KÓTA-minősítést a Nagymarosi Kórustalálkozón, ahol Fesztiválkórus minősítést ért el. Több ízben szerepelt a kórus külföldön: Németországban, Ausztriában, Finnországban, Lengyelországban, Szlovákiában, Kárpátalján és Erdélyben. Fontos célkitűzése a magyar és nemzetközi kórusmuzsika bemutatása, valamint a nagymarosi hagyományok ápolása. Karnagy: Juhász Orsolya Anna

Bárdos Lajos Nőikar (verseny, alap kategória)

A tatabányai Bárdos Lajos Vegyes Kar hölgy tagjai az utóbbi néhány évben néhány női kari darabbal is színesítették az együttes fellépéseit. A lányok többen vannak, valamivel gyorsabban tanulnak. A szólampróbák idejének jó beosztásával kisebb egyneműkari repertoárra tettek szert. A tavalyi évben a Keszthelyi Dalünnep elnevezésű minősítő fesztiválon először minősültek és igen fényes, aranyoklevéllel térhettek haza. Karnagy: Szeimann Zsuzsanna.

Harmónia Kamarakórus (verseny, alap kategória)

A 2000 karácsonyán alakult kórus 2006-osn a minősítő hangversenyén arany fokozatot, majd 2010 novemberében Gála Kórus minősítést szerzett. 2012-ben a Prágában rendezett nemzetközi versenyen ezüst, Budapesten arany minősítést értek el. Szívesen adnak karácsonyi, húsvéti és tavaszi hangversenyeket Nyíregyháza környékén, de akár a határ másik oldalán is. Az együttes vezetője Nagy Péter.

Vox Humana Énekkar (verseny, alap kategória)

A több mint 60 tagból álló vegyes kar 1938 óta meghatározó szereplője Vác zenei és kulturális életének. Maklári József irányítása alatt az együttes Európa-szerte hatalmas nemzetközi sikerekkel büszkélkedhetett, több jelentős oratorikus hangfelvételt is készítettek, elnyerték a Pro Urbe, a KÓTA és Vác Város Művészeti Díját is. Az énekkar legfontosabb feladatának a hazai és ezen belül a váci fellépéseket tekinti. Rendszeres közreműködői a Váci Világi Vigalom rendezvénysorozatának, a hagyományos szilveszteri koncerteknek, a Váci Tavaszi Fesztiválnak és az Őszi Művészeti Heteknek is. Karnagy: Sándor Bence.

Capella Silentium (verseny, szakmai kategória)

A Capella Silentium 2009 októberében, a Zene Világnapján alakult, rendszeresen koncertező énekegyüttes. Évadonként három műsort tanul be és ad elő; e tematikus és koherens műsorokat egy-egy zenetörténeti jelenség, érdekesség, vagy a művek közötti kapcsolat határozza meg. Az énekegyüttes credója: zenei kalandvágy, alkotói szabadság, hűség a művekhez, átélni a hangot, átélni a csendet. Karnagy: Várkonyi Tamás.

Vörösmarty Leánykar (verseny, szakmai kategória)

A pestszentlőrinci Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Leánykara 1991-ben alakult. Rendszeres résztvevője az Éneklő Ifjúság hangversenyeknek, többször kaptak „Az év kórusa” minősítést; valamint – a teljesség igénye nélkül – az utóbbi években a neerpelti, giesseni, celjei és tolosai kórusversenyeken is kiemelkedő eredményeket értek el. 2012 óta Éneklő Ifjúság „Arany diplomával” minősítést és „Országos Dicsérő Oklevelet” is szereztek. Karnagy: Gyombolai Bálint.