Részvételi feltételek

A Budapesti Vándor Kórus és a kórus tevékenységét segítő Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület, valamint a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány 2022. május 19-22-én megrendezi a VII. Budapesti Vándor – Révész Fesztivált és V. Nemzetközi Kórusversenyt. A résztvevő kórusoknak a Fesztiválon és a Versenyen együtt, illetve külön-külön is van lehetőségük rész venni.

Díjazás:
A Versenyen résztvevő kórusok arany, ezüst, ill. bronz diplomát kapnak az elért pontszámok alapján, a minimális pontszámot el nem érő kórusok emléklapot.

Maximális pontszám:   90 pont
Arany diploma:   75–89 pont
Ezüst diploma:    60–74 pont
Bronz diploma:   45–59 pont

A szakmai zsűri kategóriánként I., II. és III. helyezést határozhat meg. Az I. helyezés feltétele, hogy a kórus az arany diplomával elérhető pontszámok felét megszerezze, tehát minimum 83 pontot. A zsűri fenntartja a jogot, hogy nem osztja ki kategóriánként az összes helyezést!

Díjak mindkét kategóriában:
1. helyezett ― 150.000 Ft
2. helyezett ― 120.000 Ft
3. helyezett ― 80.000 Ft

Karnagyi díj:
A zsűri – a versenyen résztvevő kórusok karnagyai között – egy főnek (nem feltétlenül a díjazott kórusok vezetőinek) karnagyi díjat oszt ki.

Részvételi feltételek:

A Fesztivál részvételi feltétele:
Kb. 20 perc hosszúságú világi műsor és/vagy kb. 8 perc (max. 2 darab) hosszúságú egyházi műsor. Egyéb megkötés nincs a kórusok létszámára és összetételére vonatkozólag. A nyitókoncertre vagy a zárókoncertre a megadott műsorból választ ki egy darabot a szervező bizottság.

 A kórusverseny részvételi feltétele:
Műsor:
― Kötelező mű: a kórus saját országából származó, 15 évnél nem régebbi kortárs mű.
― Szabadon választott művek: további legalább két, különböző zenei korból származó, eltérő karakterű, szabadon választott kórusmű.

További feltételek:
A versenyprogram hossza min. 12 – max. 15 perc (tiszta műsoridő). A választott darabok közül csak egyhez használható legfeljebb 3 kísérő hangszer. Az elhangzó művekhez angol nyelvű fordítás kötelező, kivéve a latin, angol, olasz, német, ill. magyar szövegű darabokat.


Kategóriák:
Alap kategória:
A kórus énekes tagjainak minimum 75%-a amatőr, azaz nem rendelkezik, ill. nem folytat sem közép, sem felsőfokú zenei tanulmányokat, kivétel a kórus vezetője, hangszeres kísérői és szólistái.

Szakmai kategória:
A kórus énekes tagjainak csupán 25%-a nem rendelkezik zenei végzettséggel.

A zsűri fenntartja a jogot, hogy a hangzóanyag alapján a jelentkező kórusokat átsorolja másik kategóriába! Erről a zsűri a kórusokat tájékoztatja, és amennyiben nem egyeznek bele, visszavonhatják jelentkezésüket.

A megrendezett versenyek alap kategóriájában I. helyezést elért kórusok a helyezést elérését követő két évben csak a szakmai kategóriában nevezhetnek!


Fizetendő díjak:
Regisztrációs díj: magyar kórusok esetén 10.000 Ft/kórus, külföldi kórusok esetén 50 Euro/kórus, amelynek megfizetése a jelentkezési lap elküldésével együtt esedékes, vissza nem térítendő összeg (kivéve abban az esetben, ha a kategória átsorolást nem fogadja el a kórus).

A Verseny részvételi díja: magyar kórusoknak 40.000 Ft/kórus, külföldi kórusoknak 300 Euro/kórus. A részvételi díj regisztrációs díjon felüli része elfogadott jelentkezés esetén fizetendő. Az utazási és esetleges szállásköltségeket a résztvevő kórusok szervezik és fizetik!
Lehetőség van a Fesztiválon és a Versenyen külön-külön és együttesen is részt venni. Együttes részvétel esetén csak a Verseny részvételi díja fizetendő. Az utazási és esetleges szállásköltségeket a résztvevő kórusok fizetik.

Jelentkezési díj visszatérítése:
2022. április 15. utáni visszalépés esetén a részvételi díj 50%-át, 2022. április 20. után 25%-át térítjük vissza. 2022. április 30. után nem áll módunkban a részvételi díj visszatérítése. A részvételi díj a regisztrációs díjon felül fizetendő összeget jelenti.

Egyéb információk:
Amennyiben kórusuk részt kíván venni a Fesztiválon, ill. Versenyen, kérjük 2022. március 31-ig, a Jelentkezés menüpont alatt adják le online nevezésüket. A fizetendő díjakat a 16200216-00239127 MagNet Banknál vezetett számlaszámra kérjük átutalni, számlatulajdonos: VSRLEA. Az egyszerűbb beazonosítás érdekében közleményként kérjük feltüntetni a feladó nevét.

A Jelentkezési laphoz kérjük mellékelni a tervezett műsort, a kórus és a karnagy rövid bemutatását, valamint fényképét és versenyjelentkezés esetén kb. 10 perces hangzó anyagot, lehetőség szerint elektronikusanA versenyen elhangzó művek jogtiszta kottájának, ill. szövegfordításának 5-5 példányát – a versenyjelentkezés elfogadását követően – legkésőbb 2022. április 30-ig kérjük postai úton megküldeni!

A nem jogtiszta kottákkal elküldött jelentkezést nem áll módunkban elfogadni! A nem jogtiszta kották használata versenyből való kizárást von maga után! A verseny műsorának megváltoztatására a kották beérkezését követően nincs mód.

A jelentkezési lapokat elektronikusan várjuk a fesztival.vandorkorus.hu honlap Jelentkezés menüpontja alatt kitöltött űrlappal. Az esetlegesen felmerülő kérdésekben szívesen áll rendelkezésükre Sassné dr. Berényi Eszter, a +36-30/362-9950-es telefonszámon, továbbá angol nyelven Ozorák Zita +36-20/579-2610. A Jelentkezési lap megérkezését minden esetben e-mailen visszaigazoljuk, ezért, ha nem kapnak visszajelzést a jelentkezők, kérjük, érdeklődjenek a fenti elérhetőségek valamelyikén. Nagyszámú jelentkező esetén a rendezők fenntartják a jogot – a kórusokkal előzetesen egyeztetve – a versenynap időbeosztásának és az akusztikai próba időpontjának módosítására!

A Budapesti Vándor-Révész Fesztiválról és Nemzetközi Kórusversenyről, annak koncertjeiről kép és hangfelvétel készülhet, amelyen mint látogató és/vagy résztvevő, Ön is feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem áll módjában fellépni a rendezőkkel, a felvétel készítővel, vagy annak jogos felhasználóival szemben. Az eseményen való részvétellel, arra történő jelentkezéssel a kép és hangfelvétel készítését a szervezők részéről elfogadja, ahhoz kifejezetten hozzájárul.