A 2022-es verseny zsűritagjai

Verseny zsűrije: Erdős Ákos / Király Miklós / Németh Zsuzsanna

Jelentkezők minősítése: Aira Birziņa  /  Claus-Ulrich Heinke  /  Keresztes Nóra  /  Németh Zsuzsanna  /  Anna Stankiewicz


Értékelési szempontok

A verseny célja:
A szempontok összeállításánál fontos szerepet játszott, hogy ne csak a remek zenei előképzettséggel rendelkező tagokból álló kórusok érhessenek el jó eredményt, hanem olyan kritériumok is mérvadóak legyenek, amelyek egy jó zenei vezetéssel működő valóban amatőr tagokból álló kórusnak is esélyt ad egy rangos versenyen való színvonalas megmérettetésre. Természetesen a „hagyományos” szempontok is hangsúlyt kapnak, de nemcsak ezek alapján születik meg a zsűri döntése. A verseny célja, hogy lehetőséget adjon az igazi amatőr kórusoknak is egy versenyen való esélyes szereplésre, a szakmai kórusoknak pedig a hasonló szakmai alapokkal rendelkező zenei intézmények kórusaival, vagy az ilyen intézményekből kinőtt együttesekkel való esélyes versenyzésre.

Kötelező darab:
Minden kórusnak saját hazájából kell hoznia 15 évnél nem régebbi kortárs kompozíciót. A szervezők ezzel szeretnék támogatni a kortárs zeneszerzőket, a kórusokat pedig arra bíztatni, hogy minél több napjainkban komponált darabot tűzzenek műsorukra.

Pontozás:
A zsűri 6 kritériumot pontoz (intonáció, kottahűség, darabválasztás, kórushangzás, stílusismeret-művészi megvalósítás, a kórus és a karnagy közötti interakció) a kötelező darab esetén kritériumonként 0-tól 5 pontig, a választott darabok esetén az összes darabra vonatkoztatva együttesen, kritériumonként 0-tól 10 pontig A verseny folyamán a fél pontok adása lehetséges (pl: 3,5).
Az együttesek számára megadott műsoridő 12-től 15 percig terjed. Az időtúllépés, ill. az idő nem kihasználása miatti büntetőpontokat a zsűri titkára regisztrálja, amely az összpontszámból kerül levonásra. Ez 30 másodpercenként 1 pont.

Egy kórus pontszáma a kötelező darabra kapott 30 pontból, a választott darabokra kapott 60 pontból, valamint a büntetőpontokból adódik össze. Egy kórus egy zsűritagtól maximálisan 90 pontot kaphat, a három zsűritag pontszáma átlagolódik. Az egy kórus maximálisan elérhető pontszáma 90 pont. 45 pont felett minden kórus kap diplomát: 45-59,5 bronz, 60-74,5 ezüst, 75-90 arany. Minden kategóriába n az első 3 legmagasabb pontszámot elért kórus kap helyezést abban az esetben, ha arany minősítést szerzett. A zsűri fenntartja a jogot, hogy a verseny során nem oszt ki minden helyezést.


Szempontok

  1. Intonáció
  2. Kottahűség: tempók helyes megválasztása, dinamikai jelek betartása, jelölt karakterek helyes interpretálása
  3. Darabválasztás: A karnagy a kórus zenei, technikai színvonalához mérten választotta-e meg a darabokat, ill. az énekelt művek elég változatosságot tükröznek-e korok, karakterek, stílusok szempontjából.
  4. Kórushangzás az együttes zenei előképzettségéhez mérten: Itt azt pontozzuk, hogy mennyire sikerül felszínre hozni a karnagynak a kórus legoptimálisabb hangzását.  Ez kórusonként más és más színvonalat jelenthet.
  5. Stílusismeret, művészi megvalósítás: Szintén egy olyan szempont, ami kicsit függetleníthető az intonációtól, zenei előképzettségtől. Hallható legyen a kórus interpretációjában, hogy többféle karaktert jelenít meg, a más korból származó darabokat eltérő megformálással, zenei eszközökkel adja elő.
  6. A kórus és a karnagy közötti interakció: A kórus és együttese között milyen az összhang? Az ütemezésen kívül a karvezetőnek vannak-e kifinomult zenei megoldásai, egyedi instrukciói, és az ezek megvalósítására szolgáló árnyalt vezénylésére figyelnek-e a kórustagok?